26. sjednica Upravnog vijeća održana 22. veljače 2011.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 21.12.2010. godine i Zapisnika sa 25. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 20.01.2011. godine.
  2. Plan prihoda i rashoda za 2011. godinu.
  3. Izvješće Centralne inventurne komisije o provedenom godišnjem popisu imovine i obveza Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.
  4. Informacija o izradi novog Strateškog plana Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2012. do 2016. godine
  5. Suglasnost za sklapanje Okvirnog Sporazuma za nabavu fotokopirnog papira za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2011. do 2013. godine i Ugovora broj 1 o nabavi fotokopirnog papira u 2011. godini
  6. Razno
 
  2.dn.reda
  Odluka.
Plan prihoda i rashoda za 2011. godinu
  3.dn.reda
 
Izvješće centralne inventurne komisije za 2010.
Odluka.
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka
  4.dn.reda
  Obrazloženje
  5.dn.reda
 

Odluka
Obrazloženje