27. sjednica Upravnog vijeća održana 12. travnja 2011.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 22.02.2011. godine
  2. Izvješće o radu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2010. godinu
  3. Izvješće o provedbi mjera iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prema Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu za razdoblje od 01.01. do 31.12.2010. godine
  4. Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima u razdoblju I - XII 2010. godine
  5. Izvješće o rezultatima posredovanja pri zapošljavanju izvan Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u razdoblju I – XII 2010. godine
  6. Razno.
 
  2.dn.reda
 
Odluka
Izvješće o radu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2010. godinu
  3.dn.reda
 
Odluka
Izvješće o provedbi mjera za 2010. godinu
  4.dn.reda
 
Odluka
Financijsko izvješće za 2010. godinu
  5.dn.reda
  Posrednici pri zapošljavanju - Godišnje Izvješće za 2010. godinu