28. sjednica Upravnog vijeća održana 24. svibnja 2011.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 12.04.2011. godine.
  2. Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  3. Dopuna Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prema Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu.
  4. Izvješće o rezultatima Ankete poslodavaca 2011. godine.
  5. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o građenju - 4. faza radova na izgradnji poslovnog prostora za Ispostavu Petrinja Područne službe Sisak Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  6. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora broj K4-650-01/11-01/05 za nabavu računalne opreme i usluga za nadogradnju informacijsko komunikacijskog sustava Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  7. Upoznavanje sa projektom: "Strategija razvoja Kontakt centra Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje".
  8. Razno. 
 
  2.dn.reda
  Napomena: Odluka nije donesena radi dorade
  3.dn.reda
  Odluka
Dopuna Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prema Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu
  4.dn.reda
  Izvješće o rezultatima Ankete poslodavaca 2011. godine
  5.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje