30. sjednica Upravnog vijeća održana 14. srpnja 2011.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 24.05.2011. godine i Zapisnika sa 29. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 14.06.2011. godine.
  2. Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  3. Davanje suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu Microsoft usluga sistemske tehničke podrške i Ugovora broj 1 po Okvirnom sporazumu za nabavu Microsoft usluga sistemske tehničke podrške.
  4. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora za nabavu usluga za nadogradnju i unapređenje korisničke programske podrške i upravljanja dokumentacijom u poslovno informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, broj: 650-01/11-01/12.
  5. Informacija o provedbi članka 311. Zakona o socijalnoj skrbi – pravo na novčane naknade do zaposlenja.
  6. Razno
 
  2.dn.reda
  Odluka
  3.dn.reda
   Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje