31. sjednica Upravnog vijeća održana 15. rujna 2011.


Dnevni red:
 1. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 14.07.2011. godine.
 2. Izvješće o radu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za vrijeme mandata ravnateljice Ankice Paun Jarallah u razdoblju od travnja 2007. do rujna 2011. godine.
 3. Izmjene Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prema Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu.
 4. Raspisivanje javnog natječaja za prodaju/zamjenu proizvodno-skladišnog prostora - hale u Donjoj Čemernici bb, Topusko ("ECONSAT") u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 5. Raspisivanje javnog natječaja za prodaju/zamjenu proizvodno-skladišnog prostora u Ozlju u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 6. Raspisivanje javnog natječaja za prodaju/zamjenu/zakup proizvodno-skladišnog prostora - hale u Molvama/pokretanje parničnog postupka radi predaje u posjed hale u Molvama.
 7. Suglasnost za sklapanje Okvirnog Sporazuma broj 344-01/10-01/02 i Ugovora broj 1. za nabavu rezerviranih i univerzalnih poštanskih usluga za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 8. Suglasnost za potpisivanje Okvirnog Sporazuma i Ugovora broj 1. za nabavu javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.
 9. Suglasnost za potpisivanje Okvirnog Sporazuma i Ugovora broj 1. za nabavu telekomunikacijskih usluga prijenosa podataka i pristupa Internetu.
 10. Suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi tonera i tinti za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu, br. 344/2-10/11.
 11. Razno.
2.dn.reda
Odluka
3.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
5.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
6.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
7.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
8.dn.reda
. Odluka
 Obrazloženje
9.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
10.dn.reda
 Odluka
Obrazloženje