32. sjednica Upravnog vijeća održana 13. listopada 2011.


Dnevni red:  
  1. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o radu sa v.d. ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gđom Ankicom Paun Jarallah.
  2. Donošenje Odluke o održavanju na snazi Odluke Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o plaći v.d. ravnateljice od 11.05.2007. godine te Odluke o najmu stana od 11.06.2008. godine. 
 
  1.dn.reda
  Odluka
  2.dn.reda
  Odluka