Priopćenje sa 30. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Zagreb, 14. srpnja 2011. održana je 30. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu Microsoft usluga sistemske tehničke podrške i Ugovora broj 1 po okvirnom sporazumu za nabavu Microsoft usluga sistemske tehnički podrške.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora za nabavu usluga za nadogradnju i unapređenje korisničke programske podrške i upravljanja dokumentacijom u poslovnom informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, broj:650-01/11-01/12.
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje Informaciju o provedbi članka 311. Zakona o socijalnoj skrbi – pravo na novčane naknade do zaposlenja.