Priopćenje sa 31. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje


Zagreb, 15. rujna 2011. održana je 31. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izvješće o radu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za vrijeme mandata ravnateljice Ankice Paun Jarallah u razdoblju od travnja 2007. do rujna 2011. godine.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku kojom se prihvaćaju izmjene Uvjeta i načina korištenja sredstva za provođenje mjera iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanje za 2011. i 2012. godinu.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku kojom se raspisuje javni natječaj za prodaju/zamjenu proizvodno-skladišnog prostora - hale u Donjoj Čemernici bb, Topusko ("ECONSAT") u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku kojom se raspisuje javni natječaj za prodaju/zamjenu proizvodno-skladišnog prostora u Ozlju u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku kojom se raspisuje javni natječaj za prodaju/zamjenu proizvodno-skladišnog prostora - hale u Molvama/pokretanje parničnog postupka radi predaje u posjed hale u Molvama.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za sklapanje Okvirnog Sporazuma broj 344-01/10-01/02 i Ugovora broj 1. za nabavu rezerviranih i univerzalnih poštanskih usluga za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Okvirnog Sporazuma i Ugovora broj 1. za nabavu javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Okvirnog Sporazuma i Ugovora broj 1. za nabavu telekomunikacijskih usluga prijenosa podataka i pristupa Internetu.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora o nabavi tonera i tinti za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu, br. 344/2-10/11.