Priopćenje sa 33. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

 Zagreb, 07. studenog 2011. održana je 33. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku kojom se  sklapa Ugovora o radu sa ravnateljicom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gđom Ankicom Paun Jarallah, Odluku o plaći ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i  odluku o stambenom zbrinjavanju ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora o upravljanju dionicama i poslovnim udjelima u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje s Agencijom za upravljanje državnom imovinom.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za osnivanje prava služnosti puta te održavanja i postavljanja komunalnih instalacija i priključaka na dijelu nekretnine u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za sklapanje Okvirnog sporazuma i Ugovora broj 1 za nabavu telekomunikacijskih usluga - elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži broj 344-01/11-01/04.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku kojom se prihvaća prijedlog za otpis informatičke opreme Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.