15. sjednica Upravnoga vijeća održana 28. svibnja 2013.


Dnevni red:  
1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 10.04.2013. godine i Zapisnika sa 14. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 25.04.2013. godine.
 
2. a) Izvješće o rezultatima mjere "Neradni petak".
b) Izmjene i dopune Uvjeta i načina  korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu (primjena do 01. srpnja 2013. godine.) koje   su u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 
3. Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 
4. Davanje suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma broj 344/2-01/13  o opskrbi električnom energijom i Ugovora o opskrbi električnom energijom kupca Broj: E2-13627.
 
5. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora br. K6-344/1-13/12 o nabavi računalno infrastrukturne opreme.
 
6. Davanje suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma broj: 344/2-02/13 i Ugovora broj 1 o nabavi usluga  održavanja softvera instaliranog u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. - ODGOĐENA
 
7. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o  financiranju obrazovanja - osposobljavanje za obavljanje poslova zavarivača TIG postupkom u Područnom uredu Slavonski Brod.  
 
8. Izvješće o rezultatima Ankete poslodavaca.
 
9. Razno.
 
  2.a) dn.reda
  Potpore za očuvanje radnih mjesta
  2.b) dn.reda
  Odluka
Dopune
  3.dn.reda
  Odluka - najam
Odluka - zakup
Izvješće
  4.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  7.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  8.dn.reda
  Anketa poslodavaca
  9.dn.reda
  Analiza