Priopćenje sa 16. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

U Zagrebu je 27. lipnja 2013. održana 16. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Okvirnog sporazuma broj 344/2-02/13 i Ugovora br. 1 o nabavi usluga za održavanje softvera instaliranog u informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s odabranim ponuditeljem IN2 d.o.o.