17. sjednica Upravnoga vijeća održana 05. srpnja 2013.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 28.05.2013. godine i Zapisnika sa 16. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 27.06.2013. godine.
  2. Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje Mjere iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za mlade nezaposlene osobe – redefinirani kriteriji za olakšano korištenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu (primjena do 31.prosinca 2013. godine).
  3. Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu (primjena do 31. prosinca 2013.godine) koje su u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  4. Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  5. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora broj 2 o nabavi usluga održavanja komunikacijske infrastrukture ispostava za rad u 'Privatnoj mreži' Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  6. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih vozila, mobilnih telefona i sredstava reprezentacije.
  7. Razno.
 
  2.dn.reda
   
  3.dn.reda
  Odluka
Provedbena uputa 2013
  4.dn.reda
  Izvjesce o imovini srpanj 2013
Odluka prodaja Čemernic
Odluka zakup Čemernica
Odluka prodaja Gvozd
  5.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje