19. sjednica Upravnoga vijeća održana 27. kolovoza 2013.


Dnevni red:  
  1. Osnivanje Ispostava Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Područnom uredu Zagreb pod nazivom: Zagreb  Istok, Zagreb Jug, Zagreb Zapad i Centar za mlade sa sjedištem u Zagrebu.
  2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s koeficijentom složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 
 
  1.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  2.dn.reda
Odluka