Priopćenje sa sjednice

U Zagrebu je 27. kolovoza 2013. održana 19. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku o osnivanju Ispostave Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Područnom uredu Zagreb pod nazivom Zagreb Istok, Zagreb Jug, Zagreb Zapad i Centar za mlade sa sjedištem u Zagrebu.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s koeficijentom složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.