Izvoz novčane naknade


Nezaposlena osoba koja ostvari pravo na novčanu naknadu u Republici Hrvatskoj ima mogućnost traženja posla u nekoj drugoj državi članici uz mogućnost zadržavanja prava na stečenu novčanu naknadu.

Za izvoz novčane naknade osoba mora ispuniti sljedeće uvjete:
  • mora biti prijavljena kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 4 tjedna
  • u roku od 7 dana po odlasku iz Republike Hrvatske mora se prijaviti službi za zapošljavanje države članice u koju  je došla tražiti posao
  • za vrijeme boravka u drugoj državi članici mora udovoljavati kontrolnim postupcima koje organizira služba za zapošljavanje te države članice

Ukoliko osoba ispunjava navedene uvjete za izvoz novčane naknade, Hrvatski zavod za zapošljavanje izdaje joj prijenosni dokument U2. Zahtjev za izdavanje navedenog prijenosnog dokumenta U2 (PD U2) podnosi se u područnom uredu Zavoda u kojem je osoba prijavljena.