Razvoj investicijskog plana Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Provedba projekta „Razvoj investicijskog plana Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, kojeg je Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio u okviru IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Razvoj ljudskih potencijala, započela je 15. listopada 2012. godine. Provedba aktivnosti projekta završila je  15. kolovoza 2013. godine. Projekt je trajao 12 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta bila je € 195.000.

Opći cilj projekta bio je podržati Hrvatski zavod za zapošljavanje u razvoju zalihe projektnih ideja za infrastrukturne projekte, a svrha je bila razviti strateške preduvjete za financiranje i provedbu infrastrukturnih projekata Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Projekt se sastojao od dvije komponente:

Komponenta 1. Razvoj idejnog rješenja za modernizaciju ureda HZZ-a na nacionalnoj i regionalnoj razini.

U okviru ove komponente, nakon analize poslovnih prostora HZZ-a, izvođač je razvio preporuke za unaprjeđenje poslovnih prostora te su se razvila idejna rješenja za uređenje poslovnih prostora HZZ-a. Kroz aktivnosti ove komponente razvilo se opće idejno rješenje za budući izgled poslovnih prostora HZZ-a te 9 zasebnih idejnih rješenja za velike, srednje i manje područne urede HZZ-a.


Komponenta 2. Razvoj Investicijske strategije HZZ-a

Kroz ovu komponentu provela se analiza postojeće infrastrukture HZZ-a. Na temelju provedene analize i konzultacija sa radnom skupinom, izvođač je razvio Investicijsku strategiju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koja obuhvaća analizu postojeće infrastrukture HZZ-a, infrastrukturne potrebe HZZ-a za razdoblje od 5 godina, ciljeve i rezultate koji se žele postići, aktivnosti koje će se provoditi, prijedlog upravljanja imovinom; listu prioritetnih ureda kojima je potrebna modernizacija, resurse te ostale relevantne teme definirane od strane Radne skupine.


Projekt je provodio konzorcij STTE.