21. sjednica Upravnoga vijeća održana 05. studenog 2013.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 23.09.2013. godine
  2. Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu koje su u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
  3. Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
  4. Davanje suglasnosti za sklapanje  Okvirnog sporazuma br. 344/1-25/13 i Ugovora br. 1 o nabavi loživog ulja za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
  5. Razno
     
 
  2.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  3.dn.reda
Odluka
Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje