Priopćenje sa sjednice


U Zagrebu je 05. studenog 2013. održana 21. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstva za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanje za 2011. i 2012. godinu (primjena do 31. prosinca 2013. godine) koje su u nadležnosti Hrvatskog zavod za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na temelju Izvješća o imovini u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup nekretnine u Općini Raša, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Labinu.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora o najmu stana u Sisku, Vinogradska 58/1, a koji je u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s radnikom Područnog ureda Sisak, gospodinom Tihomirom Antolčićem.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Okvirnog sporazuma br. 344/1-25/13 i Ugovora br. 1 o nabavi loživog ulja za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s odabranim ponuditeljem INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.