23. sjednica Upravnoga vijeća održana 12. prosinca 2013.


Dnevni red:  
 1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 05.11.2013. godine i Zapisnika sa 22. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 20.11.2013. godine.
 2. Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 3. Plan rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu.
 4. Izmjene Plana prihoda i rashoda za 2013. godinu
 5. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 2 za nabavu usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje temeljem Okvirnog sporazuma broj 344/2-03/12.
 6. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 3 za nabavu telekomunikacijskih usluga prijenosa podataka i pristupa Internetu temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma broj 344/2-14/11.
 7. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 3 za nabavu telekomunikacijskih usluga – javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,  temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma broj 344-01/11-01/05.
 8. Suglasnost za sklapanje  Ugovora broj 3 za nabavu usluga mobilne telefonije za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN mreži i nabavu elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži - usluge masovnog slanja SMS poruka temeljem sklopljenog Okvirnog  sporazuma broj 344-01/11-01/04.
 9. Suglasnost za  sklapanje Ugovora broj 2 za nabavu usluga održavanja     financijsko računovodstvenih aplikativnih modula u informacijskom sustavu Hrvatskoga  zavoda za zapošljavanje na temelju sklopljenog Okvirnog sporazuma broj  344/2-04/12.
 10. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 2 za nabavu održavanja sistemskog softvera i aplikativnih modula osnovnim poslovnim procesima Hrvatskoga  zavoda za zapošljavanje na temelju sklopljenog Okvirnog sporazuma broj 344/2-02/13.
 11. Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 12. Razno.

 
 
  2.dn.reda
Odluka
  3.dn.reda
Odluka
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  7.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  8.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  9.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  10.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  11.dn.reda
Odluka
Obrazloženje