Priopćenje sa sjednice


U Zagrebu je 12. prosinca 2013. održana 23. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Plan rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvaća Izmjene Plana prihoda i rashoda za 2013. godinu.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora br. 2 za nabavu usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s ponuditeljem CompING d.o.o.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora br. 3 za nabavu telekomunikacijskih usluga (usluge prijenosa podataka, usluge pristupa Internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u funkciji nositelja širokopojasnog ADSL pristupa) temeljem Okvirnog sporazuma br. 344/2-14/11 s ponuditeljem Hrvatski telekom d.d.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora br. 3 za nabavu telekomunikacijskih usluga – javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s ponuditeljem Metronet Telekomunikacije d.d.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora br. 3 za nabavu usluga mobilne telefonije za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN mreži i nabavu elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži – usluge masovnog slanja SMS poruka, temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu Telekomunikacijskih usluga – elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži broj 344-01/11-01/ s zajednicom ponuditelja: 1. Hrvatski Telekom i NTH Media d.o.o.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora br. 2. za nabavu usluga održavanja financijsko računovodstvenih aplikativnih modula u informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na temelju sklopljenog Okvirnog sporazuma br. 344/2-04/12 s ponuditeljem BIOS INFORMATIKA d.o.o.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora br. 2. za nabavu održavanja sistemskog softvera i aplikativnih modula osnovnim poslovnim procesima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na temelju sklopljenog Okvirnog sporazuma br. 344/2-02/13 s odabranim ponuditeljem IN2 d.o.o.
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora o najmu stana u Zagrebu, I. Ferenščica 37, a koji je u vanknjižnom vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s radnicom Središnjeg ureda gospođom Sanjom Belošević.