Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije

Naziv projekta: Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje
Bjelovarsko-bilogorske županije
Naziv Programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta: Završen
Nositelj: Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
Partner(i): HZZ Područni ured Bjelovar i Lokalna razvojna agencija Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.
Vrijednost: 23.056,11 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije

Cilj projekta:
Cilj projekta je doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
 
 Ključni rezultati projekta:
1. Okupljen je projektni tim, koji je održao uvodni sastanak
2. Dizajniran je logo projekta