Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije

Naziv projekta:         Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije
Naziv programa:       IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta:        Završen
Nositelj:                     Ličko-senjska županija
Partner(i):                Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA
                                   HZZ Područni ured Gospić
Vrijednost:                22.851,58 €
Trajanje:                    12 mjeseci
Ciljana skupina:       Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije
 

Cilj projekta:
Opći cilj projekta je pružiti okvir za koordinirani rad lokalnih sudionika na tržištu rada s ciljem unaprjeđenja lokalnog gospodarstva kroz razvoj i provedbu zajedničke politike i strategije.
Specifični cilj je osigurati učinkovito funkcioniranje i održivost partnerstva usmjerenih na analizu i razvoj, razvoj lokalnih projekata, razvoj tehničkih kapaciteta, informacije i podizanje razine svijesti.

Ključni rezultati projekta:
1. Značajno povećano upravljanje kapacitetima LPZ kroz povećanu suradnju i koordinaciju aktivnosti među članovima LPZ.
2. Na temelju iskustava iz prethodne Strategije uvelike poboljšano strateško planiranje u vezi razvoja ljudskih potencijala u Ličko-senjskoj županiji.
3. Razvijen niz projekata i pripremljene osnovne projektne dokumentacije za ESF.
4. Podignuta svijest javnosti o pitanjima vezanim uz razvoj ljudskih potencijala i aktivnosti LPZ-a u Ličko-senjskoj županiji.