Lokalna partnerstva za zapošljavanje – mogućnosti za otključavanje lokalnog talenta


Naziv projekta: Lokalna partnerstva za zapošljavanje – mogućnosti za otključavanje lokalnog talenta
Naziv programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta: Završen
Nositelj: Zagorska razvojna agencija d.o.o. (ZARA)
Partner(i): HZZ Područni ured Krapina
Vrijednost: 29.954,93 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Članovi uspostavljenog partnerstva za zapošljavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji i novi potencijalni članovi.
 
Cilj projekta:
Poboljšati zapošljivost u lokalnim sredinama Krapinsko-zagorske županije i doprinijeti prioritetnim ciljevima politike zapošljavanja. Također, projektom se želi pružiti potpora funkcioniranju lokalnog partnerstva za zapošljavanje te razviti i implementirati nove strateške ciljeve u Strategiji razvoja ljudskih potencijala za razdoblje 2014.-2020.
 
Ključni rezultati projekta:
  1. ojačani kapaciteti partnerstva kroz 21 radionicu (Strateško planiranje, radionice izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala, radionice namijenjene jačanju kapaciteta partnera – interni treninzi tima, radionice „Jedan korak više“ namijenjene poticanju većeg uključivanja pripadnika civilnog sektora u rad lokalnog partnerstva) u kojima je sudjelovalo 70 sudionika
  2. poboljšane vještine upravljanja projektnim ciklusom kroz 10 radionica (5 online te 5 tzv. klasičnih radionica) za 20 polaznika - članova Partnerskog vijeća za tržište rada (PVTR)
  3. izrađen kompletan vizualni identitet partnerstva
  4. definirani razvojni ciljevi ljudskih potencijala za razdoblje 2014.- 2020. koji su sadržani u novoj/redizajniranoj Strategiji razvoja ljudskih potencijala KZŽ za navedeno razdoblje
  5. prepoznatljivo partnerstvo
  6. 4 nova člana PVTR