Poticanje zapošljavanja mladih jačanjem njihovih kompetencija za stjecanje boljeg položaja na tržištu rada

Naziv projekta: Poticanje zapošljavanja mladih jačanjem njihovih kompetencija za stjecanje boljeg položaja na tržištu rada (Promoting youth employment by strengthening their competencies to gain a better position  in the labour market)
Naziv programa: IPA IV – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta: Završen
Nositelj: Hrvatski savez gluhih i nagluhih
Partner(i): HZZ Područni ured Osijek, HZZ Područni ured Zagreb
Vrijednost: 71.578,60 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: 30 nezaposlenih osoba do 29 godina visoko stručne spreme društvenog ili humanističkog smjera, 30 roditelja gluhe osnovnoškolske djece, 50 učitelja koji podučavaju gluhu djecu
 

Cilj projekta:
Osposobiti 30 nezaposlenih osoba za tumače / prevoditelje – pomoćnike u nastavi za gluhe kako bi se potaknulo zapošljavanje nezaposlenih osoba jačanjem njihovim kompetencija.

Ključni rezultati projekta:
1.    Održan početni sastanak projektnog tima

 Aktivnosti: Očekivani rezultati: