Lokalno partnerstvo za zapošljavanje protiv lokalnih problema nezaposlenosti

Naziv projekta: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje protiv lokalnih problema nezaposlenosti
Naziv programa: IPA IV – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta: Završen
Nositelj: HZZ Područni ured Požega
Partner(i): Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije, Županijska komora Požega
Vrijednost: 34.624,23 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Ciljna skupina je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Požeško-slavonske županije, koje trenutačno čine 21 član, zamjenici članova i tajnik.

Cilj projekta:
Povećati rast zaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji provedbom prioriteta i mjera utvrđenih u Strategiji razvoja ljudskih potencijala za razdoblje 2011. - 2013. te ojačati Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Požeško-slavonske županije boljom organizacijom, povećanjem motivacije i timskog rada članova, kao i njihovih znanja i vještina specifičnih za tržište rada.
 
Ključni rezultati projekta:
1.    Poboljšani  kapaciteti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje kroz obnovljenu motivaciju, timski rad i poboljšane komunikacijske kanale
2.    Članovi LPZ obučeni prepoznati nove trendove na tržištu rada te razumjeti njihove uzroke i posljedice
3.    Članovi LPZ-a educirani o praksi razvoja projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda
4.    Javnost, poslodavci, nezaposleni, mediji i drugi relevantni dionici informirani o postojanju i svrsi LPZ-a
 
LETAK I PLAKAT