Lokalno partnerstvo za jačanje zapošljavanja - LPES

Naziv projekta: Lokalno partnerstvo za jačanje zapošljavanja - LPES
Naziv programa: IPA IV -  Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta: Završen
Nositelj: Varaždinska županija
Partner(i): HZZ Područni ured Varaždin, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin, Razvojna agencija Sjever - DAN
Vrijednost: 28.778,72 €
Trajanje: 18 mjeseci
Ciljana skupina: Članovi Lokalnog partnerstva Varaždinske županije, predstavnici regionalne ekonomije

Cilj projekta:
Cilj projekta je poticanje rasta zapošljavanja u Varaždinskoj županiji putem podizanja kapaciteta članova LPZ-a Varaždinske županije, te kroz podizanje svijesti ključnih dionika na tržištu rada o važnosti partnerskog pristupa.