STRENGTHENED CAPACITIES – BETTER RESULTS

Naziv projekta: STRENGTHENED CAPACITIES – BETTER RESULTS – jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije kako bi ono što bolje obavljalo svoje zadatke, implementiralo Strategiju razvoja ljudskih potencijala i s njom povezan Akcijski plan
Naziv programa: IPA IV – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta: Završen
Nositelj: HZZ Područni ured Virovitica
Partner(i):
Vrijednost: 28.570,93 €
Trajanje: 18 mjeseci
Ciljana skupina: Članovi Lokalnog partnerstva Virovitičko-podravske županije
 

Cilj projekta:
Opći cilj projekta je omogućiti lokalnim dionicima da definiraju, kreiraju i implementiraju lokalne politike zapošljavanja i razvoj ljudskih potencijala
Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko podravske županije i njegovih članova, kako bi oni što bolje obavljali svoju funkciju i implementirali Strategiju razvoja ljudskih potencijala, i s njom povezan Akcijski plan.

Ključni rezultati projekta:
1. Održana početna konferencija projekta
2. Promotivni materijali napravljeni: 300 bilježnica, 300 olovki, 600 letaka i roll up banner
3. Emitirana 2 radio oglasa i objavljen 1 novinski članak