Nove vještine za nove i bolje poslove

Naziv projekta:         Nove vještine za nove i bolje poslove
Naziv programa:       IPA IV -  Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta:        Završen
Nositelj:                     Tehničko učilište Vinkovci
Partner(i):                  HZZ Područni ured Vukovar, Pučko otvoreno učilište Andragog Županja
Vrijednost:                162.269,31 €
Trajanje:                    18 mjeseci
Ciljana skupina:       Niskokvalificirane dugotrajno nezaposlene osobe na području Vukovarsko-srijemske županije
 

Cilj projekta:  
Opći cilj projekta je poticanje rasta zaposlenosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih razvojnih inicijativa za zapošljavanje, a specifični cilj projekta je unaprijediti znanje i vještine dugotrajno nezaposlenih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz stvaranje novog nastavnog plana i programa za zanimanja u potražnji na tržištu rada.

Ključni rezultati projekta:
1.  istraživanje potreba tržišta rada na području Vukovarsko-srijemske županiji o znanjima i vještinama koje su potrebne poslodavcima
2.  izrada najmanje tri nova kurikuluma na osnovi provedenog istraživanja
3.  obučavanje predavača za provedbu kurikuluma
4.  obuka za provedbu motivacijskih radionica
5.  opremanje prostora za edukaciju
6.  sudjelovanje 100 dugotrajno nezaposlenih osoba u motivacijskim radionicama
7.  sudjelovanje 60 dugotrajno nezaposlenih osoba u programima obuke
8.  organizacija Sajma vještina
9.  posredovanje u traženju zaposlenja
10. brojne promotivne aktivnosti

Logo projekta: