PoTRaGA - Portal za Tržište Rada, razvoj Gospodarstva i mjere Aktivne politike zapošljavanja

Naziv projekta: PoTRaGA - Portal za Tržište Rada, razvoj Gospodarstva i mjere Aktivne politike
zapošljavanja
Naziv programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta: Završen
Nositelj: Grad Zadar
Partner(i): HZZ Područni ured Zadar, HGK - Županijska komora Zadar, HOK - Obrtnička komora Zadarske županije i Razvojna agencija Zadarske županije - ZADRA
Vrijednost: 132.551,95 €
Trajanje: 15 mjeseci
Ciljana skupina: Dugotrajno-nezaposlene mlade osobe sa završenom srednjoškolskom razinom obrazovanja, MSP

Cilj projekta:
Povećati (samo)zapošljivost ciljne skupine dugotrajno nezaposlenih mladih sa srednjom stručnom spremom kroz prekvalifikacije i podizanje razine njihovog znanja o poduzetništvu te doprinijeti uspostavi ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada kreiranjem portala specijaliziranog za potrebe lokalnog tržišta rada.