Kompetentni dionici – snažno partnerstvo

 Naziv projekta: Kompetentni dionici – snažno partnerstvo
Naziv programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta: Završen
Nositelj: Zadarska županija
Partner(i): HZZ Područni ured Zadar, Razvojna agencija Zadarske županije - ZADRA
Vrijednost: 42.347,39 €
Trajanje: 20 mjeseci
Ciljana skupina: Članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije

Cilj projekta:
Cilj projekta je osnažiti članove Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije za pripremu i razumijevanje analitičkih podloga kako bi mogli utjecati na politike obrazovanja i zapošljavanja na regionalnoj razini u cilju usklađivanja i povezivanja sustava ponude i potražnje na regionalnom tržištu rada.