Kapacitet za razvoj

Naziv projekta: Kapacitet za razvoj
Naziv programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta: Završen
Nositelj: HZZ Područni ured Zagreb
Partner(i): Grad Zagreb, Udruga ODRAZ, Razvojna agencija Zagreb
Vrijednost: 38.354,57 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba
 
Cilj projekta:
Poboljšanje konkurentnosti i održivosti LPZ-a Zagreb kroz povećanje specifičnih relevantnih vještina zaposlenika partnerskih institucija. Kapaciteti zaposlenika organizacija članova LPZ-a povećati će se kroz obuku, razvoj nastavnih materijala, trening trenera i mentorstvo te diseminaciju rezultata na ostatak članova LPZ-a Zagreb. Krajnji cilj je unaprijediti kapacitete za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba.
 
Ključni rezultati projekta:
1. Unaprijeđeni HR kapaciteti glavnih partnerskih institucija LPZ-a koji su od vitalnog značaja za financijsku i institucionalnu održivost LPZ-a Zagreb;
2. Razvijen komunikacijski plan za LPZ Zagreb;
3. Proveden detaljni osvrt na Strategiju za razvoj ljudskih potencijala grada Zagreba 2011-2013 (uključujući preporuke za buduću strategiju) i trenutnu situaciju na tržištu rada;
4. Ponovno uspostavljeno tehničko tajništvo kao centralizirano tijelo nadležno za koordinaciju LPZ-a i osiguranje osnova za održivost LPZ-a Zagreb.
 
Relevantni dokumenti vezani za projekt mogu se pronaći na linku: http://www.raza.hr/Programi-potpore/Lokalno-Partnerstvo-za-zaposljavanje-Grada-Zagreba