Human Resources for Innovative Development - HRID

Naziv projekta: Human Resources for Innovative Development - HRID
Naziv programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta: Završen
Nositelj: Regionalne razvojne agencije Zagrebačke Županije
Partner(i): HZZ Područni ured Zagreb,HOK – Obrtnička komora Zagreb
Vrijednost: 42.348,46 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije
 

Cilj projekta:
Doprinijeti stvaranju produktivnog poduzetničko okruženje spremnog za korištenje fondova EU-a kroz lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Zagrebačkoj županiji
Ojačani kapaciteti ZACORDA-e za obavljanje dužnosti tehničkog tajništva LPZ-a Zagrebačke županije.

Ključni rezultati projekta:
1.    Razvijeni akcijski plan i baza projekata Zagrebačke županije
2.    Povećani kapaciteti tehničkog tajništva za prijavu na EU fondove
3.    Razvijena lokalna mreža poduzetnika, poljoprivrednika i zanatlija
4.    Revidirana HRD strategija Zagrebačke županije.