Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje nezaposlenih visokoobrazovanih žena s područja grada Zagreba

Naziv projekta: Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje nezaposlenih visokoobrazovanih žena s područja grada Zagreba
Naziv programa: IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Status projekta: Završen
Nositelj: Grad Zagreb
Partner(i): HZZ Područni ured Zagreb, Udruga "Mobbing", Dom zdravlja Zagreb - Zapad, CESI, Razvojna agencija Zagreb, Obiteljski centar Grada Zagreba
Vrijednost: 151.392,92 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: 45 nezaposlenih visokoobrazovanih žene iz područja Grad Zagreba u godinama (25-49) čija je profesija povezana s predškolskim odgojem djece;
 
Cilj projekta:
Opći cilj: poticanje rasta samozapošljavanja nezaposlenih visokoobrazovanih žena u dobi (25-49) u području predškolskog odgoja djece putem inovativnih mjera
Specifični cilj: pridonijeti ostvarivanju ciljeva Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba

Ključni rezultati projekta:
1. Motivacija za (samo) zapošljavanje, samopouzdanje, samouvjerenost i obiteljska dinamike ciljne skupine ojačana i poboljšana
2. Poduzetničke vještine razvijene i poboljšane
3. Samozapošljavanje, posebice unutar socijalnog poduzetništva se promovira kao rastuću mogućnost
4. Nezaposlene žene su ohrabrene za samozapošljavanje
5. Javne ustanove i relevantni sudionici su informirani o potrebi za razvoj povoljnijih uvjeta za samozapošljavanje u sektoru predškolskog odgoja djece.
 
http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=58933