Diploma nije dovoljna

Naziv projekta: Diploma nije dovoljna
Naziv programa: IPA IV – Unaprjeđenje održivog zapošljavanja visokoobrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba
Status projekta: Završen
Nositelj: HZZ Područni ured Karlovac
Partner: Centar za civilne inicijative
Vrijednost: 156.557,70 €
Trajanje: 18 mjeseci
Ciljana skupina: Visokoobrazovane dugotrajno nezaposlene osobe Karlovačke županije
 
Cilj projekta:
Cilj projekta je povećati društvenu uključenost i zapošljivost dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u Karlovačkoj županiji. Povećati zapošljivost visokoobrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba u Karlovačkoj županiji kroz trening za upravljanje projektnim ciklusom i rad na projektima financiranim od strane EU. Povećati zapošljivost i samozapošljivost visoko obrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba u Karlovačkoj županiji kroz trening o poduzetništvu.
 
Ključni rezultati projekta:
1.    40 korisnika završili su edukaciju o Upravljanju projektnim ciklusom
2.    20 korisnika završili su trening iz poduzetništva
3.    40 korisnika radi na praksi kod 20 ustanova/udruga/škola/grada/općine na izradi konkretnog prijedloga projekta za EU fondove
4.    20 korisnika radi na izradi konkretnog poslovnog plana za 7 poduzetnika
 
http://www.cci.hr/?s=diploma+nije+dovoljna