Povećanje zapošljivosti stručnjaka pomagačkih zanimanja

Naziv projekta: Povećanje zapošljivosti stručnjaka pomagačkih zanimanja
Naziv programa: IPA IV -  Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba
Status projekta: Završen
Nositelj: : Društvo za psihološku pomoć
Partner(i): HZZ Područni ured Zagreb, Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo i branitelje Prava Formula d.o.o.
Vrijednost: 155.230,62 €
Trajanje: 18 mjeseci
Ciljana skupina: 35 stručnjaka pomagačkih struka (psiholozi, socijalni radnici, rehabilitatori, socijalni pedagozi, učitelji djece s posebnim potrebama) koji nemaju radnog iskustva u struci ili su nezaposleni dulje od godinu dana.

Cilj projekta:
Povećati zapošljivost nezaposlenih stručnjaka pomagačkih zanimanja. To će se postići povećavanjem njihovih profesionalnih kompetencija za savjetovališni rad i izravni pomagački rad s ljudima. Pretpostavka je da će se tako povećati konkurentnost tih stručnjaka na tržištu rada i vjerojatnost njihovog zapošljavanja, jer će poslodavci dobiti stručnjake koji odmah mogu početi raditi na višoj i zahtjevnijoj razini izravnog rada s ljudima.

Ključni rezultati projekta:
1.    Izobrazba za unapređenje savjetovališnog rada i izravnog pomagačkog rada s ljudima;
2.    Razvoj vještina za uspješnije predstavljanje poslodavcima kod traženja  posla;
3.    Izobrazba za vođenje u traženju posla (job coaching);
4.    Izobrazba za samozapošljavanje.