Centar za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Naziv projekta: Centar za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Naziv programa: IPA IV – Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada
Nositelj: Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „Suvenir Nova“ Sirač
Partner(i): HZZ Područni ured Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Daruvar
Vrijednost: 128.589,99 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina:
· 75 nezaposlenih mladih osobe s invaliditetom (do 35 godina starosti)
· 30 mladih osoba s invaliditetom koji ulaze na tržište rada
· 50 potencijalnih poslodavca
 
Cilj projekta:
Cilj projekta je doprinijeti zapošljavanju i socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom na području Bjelovarsko-bilogorske županije kroz razvoj Centra za zapošljavanje osoba s invaliditetom (CDPE) koji će se baviti nekim od ključnih pitanja osoba s invaliditetom vezano za mogućnosti njihova zapošljavanja i socijalnu uključenost.
 
Ključni rezultati projekta:
1.    Osnovan Centar za zapošljavanje osoba s invaliditetom
2.    Razvijen radno-rehabilitacijski program u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta rada (Kreativne radionice, Rekreativne radionice, Trening radnih i socijalnih vještina, IT vještine, programi strukovnog obrazovanja, programi prekvalifikacije, poduzetničke vještine i razvoj poduzetničkih ideja, trening za radne asistente)
3.    Poboljšan pristup treninzima i edukacijama za registrirane nezaposlenih osoba s invaliditetom
4.    Povećana i intenzivirana razmjena i protok informacija na području Županije o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom prema poslodavcima i u javnosti.

LETAK