Posao i edukacija za osobe s invaliditetom

Naziv projekta: Posao i edukacija za osobe s invaliditetom
Naziv programa: IPA IV - Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada
Nositelj: HZZ Područni ured Osijek
Partner(i): Savez organizacija invalida Osječko-baranjske županije
Vrijednost: 96.731,73 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina:  Nezaposlene osobe se invaliditetom
 
Cilj projekta:
Povećati zapošljivost nezaposlenih osoba s invaliditetom u Osječko-baranjskoj županiji kroz edukaciju i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje

Ključni rezultati projekta:
1. Provedena promidžbena kampanja prema javnosti i poslodavcima o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz održavanje konferencija i tiskanjem vodiča za poslodavce o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom „Kako zaposliti osobu s invaliditetom“
2. Organizirana studijska posjeta zaštitnoj radionici kako bi se lokalni dionici upoznali s načinom zapošljavanja osoba s invaliditetom u zaštitnoj radionici te sa stjecanjem znanja i vještina u Radnom centru koji im mogu pomoći prilikom zapošljavanja .
3. Održana 4 okrugla stola na temu zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaključci objavljeni u brošuri „Zajedno smo jači“.
4. Osnovana radna skupina za analizu stanja zapošljavanja osoba s invaliditetom u Osječko-baranjskoj županiji i razvoj projektnih ideja. Zaključci su objavljeni u brošuri „Od ideje do projekta“.
5. 42 osobe s invaliditetom osposobljene za pomoćne krojače (21) i pomoćne cvjećare (21)