Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada

Naziv projekta: Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada / From the world of art to the world of labour
Naziv programa: IPA IV - Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada
Nositelj: HZZ Područni ured Kutina
Partner(i): Pučko otvoreno učilište Kutina, Udruga „OSI“ - osoba s invaliditetom Kutina, Grad Kutina, Muzej Moslavine Kutina
Vrijednost: 102.543,64 €
Trajanje:  12 mjeseci
Ciljana skupina: Nezaposlene osobe s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije

Cilj projekta:
Opći cilj je pridonijeti povećanju zapošljivosti osoba s invaliditetom i smanjenju socijalne isključenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Specifični cilj je unaprijediti razinu znanja i vještina osoba s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije provođenjem prilagođenih obrazovnih programa i aktivnosti socijalnog poduzetništva.
 
Ključni rezultati projekta:
1.    Unaprijeđena znanja i vještine osoba s invaliditetom sukladno potrebama tržišta rada i njihovim specifičnim mogućnostima
2.    Obrazovna institucija osposobljena za provođenje aktivnosti s osobama s invaliditetom
3.    Osmišljen model zapošljavanja osoba s invaliditetom u okviru socijalnog poduzetništva
4.    Informirana šira javnost o rezultatima projekta
http://www.kutina.hr/Projekti/ProjektOSI.aspx     
+ BROŠURA