UNLIMITED

Naziv projekta: UNLIMITED
Naziv programa: IPA IV – Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada
Nositelj: Krapinsko - zagorska županija
Partner(i): HZZ Područni ured Krapina, Zagorska razvojna agencija (ZARA)
Vrijednost: 99.579,87 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Dugotrajno nezaposlene osobe sa invaliditetom (preko 1 godine), neaktivne i zaposlene osobe s invaliditetom, potencijalni poslodavci osoba s invaliditetom
 
Cilj projekta:
Promovirati socijalno uključivanje osoba s invaliditetom i povećati njihovu zapošljivost pomažući njihov ulazak na tržište rada kroz razvoj i implementaciju aktivnih mjera politike zapošljavanja. Također, želi se podići svijest poslodavaca o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, postići jednaka uključenost osoba s invaliditetom na tržište rada, povećati vještine i znanja osoba s invaliditetom s područja Krapinsko-zagorske županije te razviti obrazovne programe koji će biti prilagođeni potrebama osoba s invaliditetom.
 
Ključni rezultati projekta:
1. Okupljen projektni tim i održane su dvije konferencije (početna i završna)
2. Dizajniran je logo projekta, tiskani su promotivni materijali (letci, posteri), provedene su razne promotivne aktivnosti (okrugli stol, prezentacije projekta) te je uspostavljena suradnja s medijima u promociji projekta
3. Provedena je anketa između osoba s invaliditetom (s ciljem utvrđivanja potreba i planova OSI) i poslodavaca (s ciljem utvrđivanja razine informiranosti o mogućnostima zapošljavanja OSI, njihove motiviranosti i potreba) te je izrađena analiza anketa
4. Provedene su radionice za poslodavce o podizanju svijesti o prednostima zapošljavanja OSI te smanjenju i uklanjanju predrasuda
5. Provedene su motivacijske i prezentacijske (kako se predstaviti) radionice za osobe s invaliditetom
6. Provedena je radionica za trenere koji su držali edukacije u sklopu projekta
7. Provedeno je 5 obrazovnih aktivnosti/edukacija za OSI – osnovne i napredne informatičke vještine, dizajn keramike, web dizajn, tradicionalni obrti/zanati