Zapošljivost unatoč invaliditetu

Naziv projekta: Zapošljivost unatoč invaliditetu
Naziv programa: IPA IV - Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada
Nositelj: Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod
Partner(i): HZZ Područni ured Slavonski Brod,  Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška, Elektrotehnička škola Nova Gradiška
Vrijednost: 166.650,68 €
Trajanje: 12  mjeseci
Ciljana skupina: Odrasle osobe s mentalnom retardacijom i njihove obitelji, civilno društvo, lokalna zajednica

Cilj projekta:
Poboljšanje kvalitete života osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji, te prevencija instutionalizacije osoba s mentalnom retardacijom i senzibiliziranje zajednice na potrebe osoba s mentalnom retardacijom.
 
Ključni rezultati projekta
1. Upoznati poslodavce s poticajnim mjerama pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
2. Senzibilizirati javnost za problem teške zapošljivosti osoba s invaliditetom
3. Informirati OSI o njihovim pravima prilikom traženja posla, zapošljavanja i zadržavanja posla
4. Povećati informatičko znanja i stjecanje ECDL svjedodžbe na računalima prilagođenim njihovom invaliditetu
5. Edukacija uz stjecanje određenog zvanja (računalni operater, knjigovodstveni operater) kod osoba kod kojih je potrebna prekvalifikacija u skladu s preostalim motoričkim sposobnostima
6. Izdani Newsletteri projekta. http://www.ra-sb.hr/projekti/employability_despite_disability/newsletter/default.aspx