EXPERIENCE IN EUROPEAN GASTRONOMY

Naziv projekta: EXPERIENCE IN EUROPEAN GASTRONOMY
Naziv programa: Leonardo da Vinci
Status projekta: Završen
Nositelj: HZZ Područni ured Slavonski Brod
Partner(i): VITALIS Betreuungsgesellshaft für Modellprojekte mbH
Vrijednost: 9.579,65 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: 5 mladih nezaposlenih osoba koje su po zanimanju kuhari

Cilj projekta:
Glavni cilj projekta je proširiti profesionalne horizonte sudionicima, povećati mogućnost zapošljavanja osoba iz ciljane skupine, unaprijediti osobni razvoj sudionika te potaknuti  sudjelovanje mladih na europskom tržištu rada. Isto tako omogućit će se usavršavanje osoba iz ciljane skupine u svojoj struci kako bi stekli posebna znanja i vještine jednog dobrog kuhara.

Ključni rezultati projekta
1. razmijenjena znanja, iskustva i vještine,
2. stečene nove vještine u stranom radnom okruženju,
3. prihvaćena i usvojena nova znanja, iskustva , vještine i inovacije za eventualni daljnji razvoj,
4. razvijen osobni profesionalni razvoj,
5. povećano znanje stranog jezika i svijest o interkulturalnoj ovisnosti,
6. povećana je suradnja i tolerancija u različitosti i uzajamnom razumijevanju,
7. ojačan osjećaj europskog građanstva temeljenog na razumijevanju i poštivanju ljudskih prava i demokracije, te poticanje tolerancije i poštivanja drugih naroda i kultura
8. jedna osoba ostala zaposlena kod partnera u struci