Mobility Creates Opportunities

Naziv projekta: Mobility Creates Opportunities
Naziv programa: Leonardo da Vinci
Status projekta: završen
Nositelj: HZZ Područni ured Slavonski Brod
Partner(i): ALAYMONT INTERNATIONAL LTD., Dublin, Ireland
Vrijednost: 55.396 €
Trajanje: 12  mjeseci
Ciljana skupina: Ciljane skupine ovog projekta jesu mlade nezaposlene osobe (do 30 godina), koje su dugotrajno nezaposlene i nemaju značajnog radnog iskustva u struci iz triju različitih skupina zanimanja:
1. poljoprivredni tehničari (4), ekološki tehničari (3), šumarski tehničari (3); područje poljoprivrede i šumarstva
2. cvjećari (4)
3. kuhari (4) i konobari (4).
 
Cilj projekta:
Glavni cilj projekta je proširiti profesionalne horizonte sudionicima, povećati mogućnost zapošljavanja osoba iz ciljane skupine, unaprijediti osobni razvoj sudionika te potaknuti sudjelovanje mladih na europskom tržištu rada.

Ključni rezultati projekta
1. razmijenjena znanja, iskustva i vještine,
2. stečene nove vještine u stranom radnom okruženju,
3. prihvaćena i usvojena nova znanja, iskustva , vještine i inovacije za eventualni daljnji razvoj,
4. razvijen osobni profesionalni razvoj,
5. povećano znanje stranog jezika i svijest o interkulturalnoj ovisnosti,
6. povećana je suradnja i tolerancija u različitosti i uzajamnom razumijevanju,
7. ojačan osjećaj europskog građanstva temeljenog na razumijevanju i poštivanju ljudskih prava i demokracije, te poticanje tolerancije i poštivanja drugih naroda i kultura.