Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu čuvarskih usluga za 2014. godinu.

Izmjena Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu čuvarskih usluga

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu čuvarskih usluga

Troškovnici

Ponudbeni list

Obrazac izjave o nekažnjavanju