25. sjednica Upravnoga vijeća održana 31. siječnja 2014.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 12.12.2013. godine i Zapisnika sa 24. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 14.01.2014. godine.
  2. Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje tih mjera u 2014. godini.
  3. Plan prihoda i rashoda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu.
  4. Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  5. Razno.
 
  2.dn.reda
Odluka
  3.dn.reda
Odluka
  4.dn.reda
Odluka