Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2014. godine za PU Rijeka - IZMJENA

Pojašnjenje broj 1 i Izmjena Zahtjeva za za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2014. godini za Područni ured Rijeka - 12 02 2014
IZMIJENJENI TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - Grupa II

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2014. godini za Područni ured Rijeka
Troškovnik i Ponudbeni list GRUPA I
Troškovnik i Ponudbeni list GRUPA II