PU BJELOVAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


PU BJELOVAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2014 - Ispravak Zahtjeva

PU BJELOVAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2014
Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST