Priopćenje za javnost

U Zagrebu je 31. siječnja 2014. godine održana 25. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku kojom se utvrđuju mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje tih mjera u 2014. godini.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donosi Plana prihoda i rashoda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donosi Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.