PU ZADAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

PU ZADAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2014
Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa XI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST