PU RIJEKA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


PU RIJEKA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2014.

Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST


PU RIJEKA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2014.
Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa XI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa XII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa XIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST