Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2014. godine za PU Sisak

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2014. godini za Područni ured Sisak
Troškovnik i Ponudbeni list GRUPA I
Troškovnik i Ponudbeni list GRUPA II